Batı Trakyam Haber

YTB Başkanı Eren Azınlık sorunlarına dikkat çekiyor…

Türkiye Cumhuriyeti Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Türkiye’nin ilk İngilizce gazetesi olan Hürriyet Daily News Gazetesi’nde, Batı Trakya’da Türk Azınlığın uluslararası ve ikili anlaşmlarla garanti altına alınan haklarını ve bu hakların Yunanistan tarafından ihlal edildiğini konu alan bir yazı yayınlandı.

Bu yazıda Başkan Eren, Yunanistan ile Türkiye arasında masada münhasır ekonomik bölge tartışmaları devam ederken, Yunanistan’ın Batı Trakya’daki Türk Azınlık üzerindeki baskısını değişik alanlarda devam ettirdiğini ve bu konuya da dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapıyor.

Avrupa Konseyi’nin Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşmesi’ne vede BM’ye atıfta bulunan Başkan Abdullah Eren’in İngilizce metnin Türkçe tercümesi aynen ağaşıdaki gibidir.

Eğitim: Temel bir insan hakkı veya oynamak için bir araç:
Abdullah Eren
Türkiye ile Yunanistan arasında münhasır bir ekonomik bölge tartışmaları kızışırken, masanın üzerinde büyük bir sorun daha var: Yunanistan’ın Batı Trakya’daki Türk azınlık üzerindeki baskısı. Avrupa ülkeleri, Türk azınlığı üzerindeki bu yoğun baskıya yeterince dikkat etmeli ve bölgenin istikrarını daha derinden zedeleyecek herhangi bir durumu önlemek için süratle harekete geçmelidir.

Gerçek durumun ne olduğunu anlamak için öncelikle bölgenin tarihine bakmalıyız. Yüzyıllar boyunca Batı Trakya, Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda Bulgaristan ve ardından Fransa tarafından işgal edildiği 1913 yılına kadar Osmanlı İmparatorluğu’nun bir parçasıydı. 1923’te bölge resmen Yunanistan’a devredildi – bu, bugün bile büyük Türk azınlık nüfusunun deneyimlerini şekillendirmeye devam eden bölge tarihinde önemli bir andı.

Yunanistan ve Türkiye, 1922-1923’te mübadele konusunda anlaştılar, ancak Batı Trakya’daki Türkler ve İstanbul’daki Rumlar bu nüfus transferinden muaf tutuldu. Değişimlerin Yunanistan ile Türkiye arasında 30 Ocak 1923 tarihli ikili bir anlaşmanın ardından yapıldığı ve aynı ikili anlaşmanın daha sonra Lozan Antlaşması’nın 142 numaralı maddesi ile resmen atıfta bulunulmasını ve garanti altına alınmasını takiben yapıldığını.

Lozan Antlaşması’nın 37-45. ve eşitliğin yanı sıra Yunanistan’daki Türklerin herhangi bir devlet hizmetinden yararlanmaları için ana dilin kullanılması, Yunanistan’daki Türk nüfusunun büyük bir yüzdesi, Batı Trakya’da yaşayanların büyük bir çoğunluğu da dahil olmak üzere, yıllar boyunca çeşitli farklılıklar nedeniyle göç etmiştir. Üzerlerindeki sosyal, mali ve politik baskıyı içeren nedenler.

Bu noktada, azınlık haklarının ne olduğu ve özellikle eğitime erişim ve kendi dillerinde öğrenme hakları açısından, Avrupa düzeyinde bakış açısının ne olduğunu anlamak önemlidir.

Avrupa Konseyi’nin Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşmesi (FCNM) şunu belirtiyor: “Avrupa tarihindeki ayaklanmalar, ulusal azınlıkların korunmasının bu kıtada istikrar, demokratik güvenlik ve barış için gerekli olduğunu göstermiştir.”

Ayrıca, Avrupa Bölgesel veya Azınlık Dilleri Şartı, Yunanistan’ın AB Üye devletindeki Türk azınlık dahil geleneksel azınlıklar tarafından kullanılan, dillerin korunması ve geliştirilmesine yönelik Avrupa sözleşmesidir.

Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme ile birlikte, Avrupa Konseyi’nin ulusal azınlıkların korunmasına yönelik taahhüdünü oluştururlar ve azınlıkların hem özel hem de kamusal yaşamda kendi dillerini kullanmalarını sağlarlar.

Yunanistan aynı zamanda Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi üyesidir, ancak bu özel sözleşmeyi onaylamadı. Yunanistan’ın bu eylemi yoğun eleştiriler aldı ve bu sözleşmeyi onaylamamanın birincil amacı Batı Trakya’daki Türk azınlığa dil özgürlüğü ve eğitime erişim de dahil olmak üzere kritik temel haklarını sağlama baskısından kaçınmaktı.

Eğitim açısından 1952’den sonra bölgede Türkçe eğitim veren azınlık okulları, Medrese okulları ve Celal Bayar Azınlık okulları vardı. Bu okullar, öğrencileri altı yıl eğitir ve bir Lise derecesine eşdeğerdir. 1980’lerden sonra Yunan makamları bu azınlık okullarına giderek artan bir baskı uygulamaya başladı.

Türkiye’den hiçbir öğretmene Türkçe öğretmek üzere bu okullara gidip çalışma izni verilmedi. Kısa bir süre sonra, okul yöneticilerinin hiçbir öğretmen bulamadığı açıklaması ile Yunan öğretmenleri medrese okullarında görevlendirildi. 1983’te bu yeni öğretmen işe alma sistemine karşı protestolar oldu, ardından Yunan yetkililer bir süre geri adım attı.

Ancak, 2018 yılında Yunanistan Eğitim Bakanlığı, Türkçe’de çok fazla ders olduğuna ve müfredatın dilini de içeren tüm okul müfredatının değiştirilmesi gerektiğine dair bir kararname yayınladı.

Büyük bir ivme kazanan bu yeni kararnameye cevaben veliler ve öğrenciler bir protesto kampanyası başlattılar ve sonuç olarak Yunan yetkilileri Türk azınlık öğrencilerine yönelik planlarını yeniden izlemek zorunda kaldı.

Atina’da Gümülcine’deki medrese okullarının veli birliği, okul öğrencileri, okul yönetimi ve Yunan makamlarıyla bir toplantı yapıldı. Türk azınlığın eğitim sistemindeki bu mevcut sorunlara bir iyileşme sağlanacağı ve bir çözüm olacağı sözü verildi.

Bu sözün üzerinden iki yıldan fazla geçmiş olmasına rağmen bir değişiklik olmadı. İçinde bulunduğumuz dönemin başındaki protestolar hala devam ediyor ve daha da güçleniyor.

Bu sorunların temel kaynağı, Yunanistan’ın Türk azınlığı ayrı bir azınlık grubu olarak kabul etmemesi ve nüfusu “Batı Trakya’daki Müslüman Azınlık” olarak tanımlamasıdır.

Bu nedenle, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2008 yılında Yunanistan aleyhine karar verdi, ancak ne yazık ki Yunanistan bu kararlara karşı çıktı ve Türk azınlık mensuplarının dinlerini, kültürlerini özgürce yaşayabilmelerine ve eğitim almalarına izin verecek şekilde uygulamayı reddetti.

Yakın zamanda, bölgedeki ve dünyanın diğer bölgelerinden ana akım STK’lar tarafından, Yunanistan tarafından uygulanan bu yaptırımların insan haklarına aykırı olduğu ve ayrıca BM’nin herkes için yüksek kaliteli eğitime evrensel erişim sağlama tavsiyesine karar verildi.

BM ayrıca, “kapsayıcı ve eşit kaliteli eğitimi sağlamak ve herkes için yaşam boyu öğrenme fırsatlarını teşvik etmek” için tanıtılan yeni bir küresel eğitim hedefi (SDG-4) ile bu temel hakka atıfta bulunmuştur. Son zamanlarda çeşitli sivil toplum kuruluşları, Yunan makamlarının hukuka aykırı uygulamalarına karşı yeni bir kampanyanın temellerini attılar.

Yunan makamlarının neden olduğu bu sorunlar, kendi vatandaşlarının özgürlüğüne karşı şüpheciliği artırdı ve hala uluslararası toplumun gelecekte bu tür uluslararası hukuk ihlallerini önlemesini sağlamak için adil bir çözüm ve açık bir mesaj bekliyor.

Abdullah Eren, Türkiye Cumhuriyeti Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu