Yunanistan Haber

Onikiadalar’da 500 yılı aşkın bir süredir Türk var…

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (ROİSDER), “Onikiadalarda Türk yoktur” söylemini kınadı. Derneğin açıklamasında, 500 yılı aşkın bir süreden bu yana Rodos ve İstanköy’de Türkler olduğu vurgulandı.

Son dönemde Rodos, İstanköy ve Onikiadalar’da Türk olmadığı yönünde yapılan açılamaları hatırlatan ROİSDER, 26 Aralık 2020 tarihli “Greek City Times” sitesinde Turizm Bakan Yardımcısı Emmanuil Konsolas’in bir makalesinden alıntı yapılarak, ‘Onikiadalar’da Türk Olmadığı’nın ifade edildiğini kaydetti.

“Onikiadalar’da Türk yoktur” iddiasının, uluslararası antlaşmalara, tarih bilimine, sosyolojik gerçeklere ve bunların ışığındaki belgelerle çeliştiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Adalardaki Türklerin varlığı kanıtlayan Türk belgeleri dışında çok sayıda rapor, belge ve çalışma bulunmaktadır. Bunların en önemlilerinden birisi; 9 Mart 2012 tarihinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Daimi Komitesi tarafından kabul edilen “The Situation of the Greek Citizens of Turkish descent in Rhodes and Kos” başlıklı kararıdır.

Bir diğeri ise, sırasıyla Yunanistan Helsinki Monitörü (GHM) tarafından Birleşmiş Milletler’e 2 Ocak 2015’de İnsan Hakları Komitesi’ne (HRCttee), 16 Ocak 2015’de Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi’ne (CESCR), 17 Eylül 2015’de İnsan Hakları Konseyi’ne (HRC) sunulan raporlardır. Bunlara ek olarak, konu 1 Ekim 2015’te OSCE/AGİT İnsani Boyut Uygulama Toplantısı’nda GHM tarafından sözlü ve yazılı olarak dile getirilmiştir. Üstelik bu raporlar, Yunanistan Helsinki Monitörü tarafından kaleme alınmışlardır.

Yunanistan, uluslararası antlaşmalara uymadığı için 1972 yılından sonra adalardaki Türklerin varlığının kabul etmemeye başlamıştır. Bunun sonucu olarak adalardaki Türklere karşı tam bir kültürel soykırım uygulamasını sürdürmektedir.”

-Rodos ve İstanköy Türklerinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Rodos ve İstanköy Türklerinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan ROİSDER’in açıklaması şöyle devam etti:

“Rodos ve İstanköy Türkleri olan soydaşlarımız, 21. yüzyılın başında yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin eşit yurttaşları (?) olan Onikiada Türkleri bir uygarlık projesi olarak nitelendirilen projenin nimetlerinden yararlanmaktan uzaktırlar.

Öyle ki, adalarda yaşamakta olan Türkler, tanımadıkları kişilere Türk olduklarını ifade edememekte, Yunan Müslümanı olduklarını söylemek zorunda kalmaktadırlar. Korku egemen bir durum olmuştur.

Dernek olarak, Rodos ve İstanköy’de ses çıkaramayan Türk soydaşlarımızın dünyadaki sözcüsüyüz.

Bu kapsamda Yunanistan Devleti’nden başlıca üç temel konuda taleplerimiz var.

Birincisi: Rodos ve İstanköy’de yaşayan Türk çocuklarına çift dillilik temelinde Türkçe eğitim yapma hakkının sağlanması için 1972 yılında kapatılan okulların yeniden açılmasıdır.

İkincisi, Rodos ve İstanköy’deki soydaşlarımızın Türk kimlikleri kabul edilmeli ve kültürel kimlikleriyle örgütlenmelerini engelleyen baskılara son verilmelidir.

Üçüncüsü: Rodos, İstanköy ve Onikiadalar’daki kültürel eserlerin korunmasına, bakım ve onarımına Yunan hükümetlerinin de özen göstermesidir.

Yunanistan’ın ‘Onikiadalarda Türk yoktur’ iddiasını şiddetle kınıyoruz. Rodos ve İstanköy’de beş yüz yılı geçen bir süreden beri Türk vardır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu