Batı Trakyam Haber

Okulların statüsüne devlet müdahalesi yapılmıştır…

İskeçe SİRİZA Partisi Milletvekili Hüseyin Zeybek Eğitim ve Din İşleri Bakanlığına hitaben, “Medrese’lerdeki isim değişikliği ve Encümen Heyetlerindeki yetki değişikliği” başlıklı bir soru önergesi sundu.

Milletvekili Zeybek soru önergesinde, Azınlık Okullarının yönetilmesini düzenleyen 694/1977 sayılı kanun hükmünü hatırlatarak, Azınlık Medreselerinin isim değişikliğiyle birlikte bu okulların statüsüne devlet müdahalesi yapıldığını belirtti.

Konuya ilişkin Hüseyin Zeybek tarafından yapılan açıklama şöyle:

Soru Önergesi

Eğitim ve Din İşleri Bakanlığına

Konu: Medrese’lerdeki isim değişikliği ve Encümen Heyetlerindeki yetki değişikliği.

İskeçe ve Gümülcine’de faaliyet gösteren Azınlık Medreseleri 3647/2008 sayılı kanunda öngörüldüğü gibi vakıf okulları olarak kurulmuştur. İlgili yasa, kontrol ve yönetim yetkisinin de seçimle belirlenen Encümen Heyetlerinde olduğunu vurgulamaktadır. Diğer işlemlerler ise sözkonusu okulların işletilmesi ve Encümen Heyetleri üyelerinin belirlenmesi gibi konuların, Azınlık Okullarının yönetilmesini düzenleyen 694/1977 sayılı kanun hükümlerine tabi idi. Nitekim aynı kanunda 1. maddenin 2. fıkrasında bu okulların tanımlanmasında “azınlık” teriminin kullanılacağı belirtilmektedir. Bu bağlamda, kuruluşlarından bu yana, İskeçe ve Gümülcine Azınlık Medrese Okulları, yukarıdaki kanunlarda açıklandığı gibi faaliyet gösteren okullar “Azınlık (M / KO) okulları” olarak tanımlanmıştır .

Ancak kısa bir süre önce, Eğitim Bakanlığı’nın emriyle iki Azınlık okulunun adı “Müslüman” olarak değiştirildi. Bu gelişme bundan sonra sözkonusu okulların işleyişinde sorun yaratacaktır.

Tabii ki, Medreselerdeki isim değişikliği 694/1977 sayılı kanun sonrasında geldi. Özellikle, 4713/2020 sayılı yasanın 32. maddesi, Medrese okullarının Encümen Heyeti yetkilerinde değişiklikler öngörmektedir. En önemlisi de atanmış müftü’nün Encümen Heyeti Başkanı olarak tayini, diğer dört üyenin ise öğrencilerin velileri tarafından seçileceği öngörülmüştür. Encümen heyetlerinin sorumlulukları daha sonra Azınlık Medreselerinin isim değişikliği, yukarıda da belirtildiği gibi, bu okulların statüsünde tam değişikliğe gidilmektedir.

Eğitim Bakanlığı, Azınlık Medreseleri ile ilgili aldığı isim ve Encümen Heyetlerinin yönetim şeklindeki değişiklikleri keyfi olarak almıştır. Encümen Heyetleri yönetim haklarını kaybederken, bu okulların statüsüne devlet müdahalesi yapılmıştır.

Bunların ışığında:

-Medreselerin “Azınlık” yerine “Müslüman” olarak yeniden adlandırılması kararı memnuniyetsizlik yaratırken, değişikliğe gidilmeden önce Encümen Heyetine danışılmadı.

-4713/2020 sayılı kanunla, Medreselerin Encümen Heyetlerinin yetkilerine 694/1977 sayılı kanun ile ciddi değişiklikler getirilmiştir.

-Encümen Heyetlerinin özerk yapısına müdahele edildiğinden Medreselerin yönetim şekli de artık seçimle belirienen Encümen Heyeti yerine atanan başkan tarafından yönetileceğinden.

Sayın bakana sorulur?

1. Batı Trakya Medrese Okullarını “Azınlık” tan “Müslüman” olarak değiştirme kararınızı iptal etmeyi düşünüyor musunuz? Ve özellikle böyle bir zamanda İsim değişikliğine gidilme nedeninin amacı nedir?

2. Azınlık Okulları ile Medreselerin statü farkını açıklayabilir misiniz?

3. Encümen Heyetlerinin kurulmasına ilişkin 4713/2020 sayılı Kanunla getirilen değişiklikleri nasıl açıklıyorsunuz ve bu değişiklikler hangi amaçlara hizmet ediyor?

4. Encümen Heyetlerinin yetkilerinin alınması, Medreselerin özerk yapısının değişmesinin nedenleri nelerdir, sizi bu değişiklikleri yapmaya zorlayan sebepler nelerdir?

5. Medreselerdeki Encümen ve isim değişiklikleri,diğer Azınlık Okullarında da bu tarz değişiklikler yapabileceğinizin habercisi mi?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu