Batı Trakyam Haber

Medreseler ne oldu da Azınlık okulu olmaktan çıkarılmak isteniyor?…

"Birileri Medreseleri arka bahçesi yapma hayali kuruyor olabilir, ama şunu iyi bilsinler ki bu hayalden öte geçmeyecektir."

Trakya Azınlık Okulları Encümenler Birliği Derneği Yönetim Kurulu da yaptığı yazılı açıklamada, “Medreseler ne oldu da Azınlık okulu olmaktan çıkarılmak isteniyor? Azınlık eğitimine müdahale edilmesi asla ve asla kabul edilemez, oldu-bitti’ye getirilemez”. İfadeleriyle tepkisini koyuyor.

Konu: Medrese Encümen Heyeti Görev ve Yetkilerinin, Görevli ve Yetkili olmayanlar tarafından keyfi kullanılması.

29.12.2020

“Azınlık eğitimine müdahale edilmesi asla ve asla kabul edilemez, oldu-bitti’ye getirilemez.”

Derneğimiz ve tüm veliler olarak, 24 Aralık 2020 tarihinde Okul Encümenlerinin haberi dahi olmadan Gümülcine Hayriye Medresesi Tabelasının Değiştirilmiş olduğunu öğrendik. Yeni konulan tabelada artık Medrese Azınlık Okulu değil ama Müslüman okulu olmuş.

Dernek Yönetim Kurulu olarak yaptığımız değerlendirmede böyle bir hareket bekliyorduk, çünkü 13 Ağustos 2020 tarihinde, 105398 protokol numaralı, Eğitim Bakanlığı Medreseler Bölümünden gelen bir yazı ile, okul yönetimine AZINLIK MEDRESESİ değil, bundan sonraki tüm yazışmalarda MÜSLÜMAN MEDRESESİ yazılması talimatını veriyordu.

Bu hareket ile Medreselerin kökü kesilmiş, yeni okul olarak, yani azınlık okulu değil ama devlet okulu olarak faaliyet göstereceği çalışması yapılmış olduğu aşikardır.

Herşeye rağmen şunun çok iyi bilinmesi gerekiyor, Azınlık eğitimi ve eğitim müfredatı dahi ikili anlaşmalarla garanti altına alınmıştır. Bu şekilde keyfi uygulamalar ile sabahtan akşama çıkarılan Bakan kararları ile Azınlık eğitimine müdahale edilmesi asla ve asla kabul edilemez, oldu-bitti’ye getirilemez.

9 Ekim 1954 yılında yayınlanan 3065/1954 sayı ve tarihli Batı Trakyada Türk Okullarının kurulmasına dair kanun hükmünde kararname ile Batı Trakyada Türk okulları Kurulmuş ve 5. Maddesi ile Encümen Heyetlerinin Görev ve yetkileri belirlenmiştir.

Batı Trakya’daki Medreseler de bu yasa kapsamında faaliyet göstermiştir. Bunun devamında da Azınlık eğitimini ilgilendiren yasalar çıkmıştır. 694/1977 sayı ve tarihli Batı Trakya’daki Azınlık Okullarına ilişkin yasa halen yürürlüktedir.

Bu zamana kadar bu yasaya tabi olan, bu yasaya uygun olarak faaliyet gösteren Medreseler ne oldu da Azınlık okulu olmaktan çıkarılmak isteniyor?

Eğitim Bakanlığı yetkilileri bu konuda bir açıklama yapmalı, bu soruları cevaplamalıdır.

Bir önemli konu da, söz konusu tabela eğer değiştirilecekse, Encümen Heyeti tarafından değişitirilebilir. Başka birilerinin Okulun tabelasını değiştirmesi kanunsuzdur.

Hangi hak, hangi kanun ve hangi yetki ile Okulun Tabelasını değiştiriyor?

Okul encümenleririnin yetkisini GASP etmeye kimin hakkı var?

Encümenlerin görev ve yetkilerinin GASPEDİLMESİNİ asla kabul etmiyoruz.

Bu hukuksuz davranışı asla ve asla kabul etmediğimizi ve Gümülcine Hayriye Medresesi Encümen Heyetinin yanında olduğumuzu beyan ediyoruz.

Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın en önemli ve hassas konularından biri olan Eğitim konusunu farklı bir boyuta çekmek isteyenler olmuştur ve olacaktır. Bunun farkındayız. Birileri Medreseleri arka bahçesi yapma hayali kuruyor olabilir, ama şunu iyi bilsinler ki bu hayalden öte geçmeyecektir.

Bir kez daha belirtmek isteriz ki Medreseler AZINLIK OKULUDUR, aksini hayal edenlere, çok kısa zaman önce Gümülcine Hayriye Medrese’si Öğrencilerinin verdiği onurlu mücadeleyi hatırlatıyor, bu onurlu mücadeleyi veren evlatlarımızı da alınlarından öpüyoruz.

Kamuoyuna Saygılarımızla

Trakya Azınlık Okulları Encümenler Birliği Derneği

Yönetim Kurulu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu