Batı Trakyam Haber

İlhan Ahmet medresedeki tabela skandalını meclisin gündemine taşıdı…

‘Azınlık’ kelimesinin ‘Müslüman’ olarak değiştirilmesi hukuki ve gerçek statüsüne aykırıdır.”

Rodop Milletvekili İlhan AHMET, Gümülcine’deki Medrese-i Hayriye Azınlık Ortaokul ve Lisesi’nin isminden ‘azınlık’ kelimesinin çıkartılmasını meclis gündemine taşıdı.

Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı’na hitaben sunduğu soru önergesiyle milletvekili İlhan AHMET, bugüne kadar çıkartılan mevzuatlarda Medrese-i Hayriye’nin isim ve statüsüyle ilgili kavram karmaşasının kafa karışıklığına yol açtığını belirterek, vakıf azınlık okulu olan medresenin bu statüsüne uygun şekilde anılan adının iade edilmesini talep etti.

Eğitim Bakanlığı’nı Azınlık okullarının idaresiyle ilgili düzenlemelerde çelişkili davranmakla eleştiren milletvekili, “Eğitim Bakanlığı’nın medrese konusunda ciddi bir çelişki ve kafa karışıklığı içinde olduğunu görüyoruz. Hatırlanacağı üzere 4653/18.10.2018 sayı ve tarihli kanunda, SİRİZA hükümeti döneminin Eğitim ve Din İşleri Bakanı Gavroglou imzasıyla yayımlanan ‘Trakya’daki Müslüman Medreseleri’nde Müdürlerin / Müdür Yardımcılarının Tayini’ konulu 158155/Θ2 sayılı bakanlık kararında da ilk defa ‘Müslüman medresesi’ kavramı ortaya atılmıştı.

Şimdi de Yeni Demokrasi hükümeti döneminde, Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Din Eğitimi ve Dinlerarası İlişkiler Dairesi Başkan Yardımcısı Eleni Kollia imzasıyla Gümülcine’deki Medrese-i Hayriye müdürü ve müdür yardımcısına gönderilen, 13.8.2020 tarih ve 105398/Θ2 protokol sayılı evrak doğrultusunda ‘bundan böyle okulun isminin – kısaltmalar olmaksızın – tam ve eksiksiz şekilde Gümülcine Müslüman Medresesi’ olarak kullanılacağı’ yönündeki tebliğde aynı nitelendirme karşımıza çıkmaktadır. Bahse konu tebligat doğrultusunda yapılan değişiklikle okulun adının, ‘Gümülcine – Trakya Müslüman Medrese-i Hayriye Ortaokul ve Lisesi’ olarak tabelasına yazıldığı görülmüştür.

Bu durum, okul camiasında olduğu kadar Azınlık kamuoyunda da kaygı yaratmaktadır.” dedi.

Milletvekili, Medrese-i Hayriye’nin vakfedilmiş bir kurum olarak işleyiş ve idari bakımdan, 694/1977-ΦΕΚ 264/Α16.9.1977 sayı ve tarihli ‘Batı Trakya’daki Müslüman Azınlığın Azınlık Okulları Hakkında’ ki kanunun hükümlerine tâbi olduğunu hatırlatarak, “Bu yasal çerçeve, Medrese-i Hayriye’nin statüsünün azınlık okulu olduğunun ispatıdır. Bilindiği gibi, 1455’te eğitim amaçlı bir vakıf olarak kurulan Medrese-i Hayriye bu özelliği ile Balkanların ilk medresesidir. Zaten, Trakya’daki vakıf seçimlerini ve muhtelif meseleleri düzenleyen 3647/2008 sayılı kanunun 19. maddesi de Gümülcine’deki Medrese-i Hayriye gibi ‘vakıf okulları’nın varlığına işaret etmektedir. Hal böyleyken, medresenin işleyiş ve idari bakımdan azınlık okulu şeklindeki kurumsal yapısı dikkate alınmaksızın adındaki ‘Azınlık’ kelimesinin ‘Müslüman’ olarak değiştirilmesi hukuki ve gerçek statüsüne aykırıdır.” diye belirtti.

Soru önergesinde İlhan AHMET, “Okula gönderilen evrak doğrultusunda Medrese-i Hayriye’nin isminde ‘Azınlık’ kelimesinin çıkartılarak ‘Müslüman’ ibaresinin getirilmesi, okulun yasal statüsüne ilişkin bakanlığın asıl niyeti konusunda doğal olarak akıllara soru işareti ve şüphe getirmektedir. Bu şekilde medresenin nasıl bir vakıf okulu; ‘devlet’ okulu mu, ‘azınlık’ okulu mu olduğuyla ilgili muğlak bir durum ortaya çıkmaktadır.” diyerek statüsüyle ilgili farklı yorumlara yol açılabileceğine dikkati çekti.

Milletvekili İlhan AHMET bu çerçevede ilgili bakana, Gümülcine’deki Medrese-i Hayriye’nin yasal statüsünün ne olduğunu sorarak, adını mevcut mevzuata uygun şekilde düzenlemek için resmi bir tanılama yapmayı düşünüyor musunuz diye sordu.

Milletvekili bakandan, “medresenin adını ‘Gümülcine Müslüman Medresesi’ olarak değiştiren bahse konu evrakın derhal iptalini isteyerek bu son değişiklikle yapılan hatayı düzeltip, Medrese-i Hayriye’nin ismini önceki şekliyle iade edecek misiniz?” sorularına da cevap vermesini istedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu