Batı Trakyam Haber

Bu kanunda seçim kılıfı ile ”kayyum atama”ve”el koyma”vardır…

Medrese velileri: Bu kanunda seçim kılıfı ile KAYYUM ATAMA ve EL KOYMA vardır...

Gümülcine Medrese-i Hayriye Ortaokulu ve Lisesi Encümenler Birliği ile Okul Aile Birliği tarafından, öğrenci velilerini bilgilendirme amaçlı 15 Ekim 2020 Perşembe günü Gümülcine Kayalı Yurdu salonunda bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda Gümülcine ve İskeçe Medrese Ortaokul ve Liseleri encümenlerinin seçimini düzenleyen 4713/2020 sayılı yasa, 2.10.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 131191 sayılı Eğitim Bakanı Kararı ve yine 05.10.2020 tarihli resmi Gazetede yayınlanan 131018 sayılı Eğitim Bakanı kararları ile medreselerin encümen seçimleri ilan edilmesi ve bu seçimlerin nasıl yapılacağının belirlenmesi konuları görüşüldü.

Toplantıda söz alarak konuşan Gümülcine Medrese-i Hayriye Ortaokulu ve Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Nihat Kaplan, medreselerin encümen seçimlerine değişiklik getiren kararnameler hakkında velileri bilgilendirdi. Nihat Kaplan, kararnamelerin ardından seçimlerle ilgili yeni değişiklikleri velilere özetledi ve görüşülen konuları tartışmaya açtı.

Toplantıya katılan bazı veliler yeni bakanlık kararları hakkında düşüncelerini dile getirdiler, kararların anti demokratik ve kabul edilemez olduklarını belirttiler.

Görüşler dile getirildikten sonra Nihat Kaplan, toplantıya iştirak eden velilere yapılacak encümen seçimlerine katılıp katılmama konusu sordu. Veliler, hükümetin ve bakanlığın encümen seçimleri adı altında “Kayyum Atama” uygulamasına katılmama kararını oybirliği ile aldılar.

Alınan ortak kararında ve konulara ilişkin açıklamanın Okul Aile Birliği Başkanı Nihat Kaplan tarafından okul önünde yapılması uygun görüldü.

Velilerin ortak kararının ardından toplantı sona erdi. Kayalı Yurdu salonundan ayrılan veliler birlikte okulun önüne gittiler.

Okul Aile Birliği Başkanı Nihat Kaplan, velilerin kararı hakkında yaptığı açıklama ile velileri Gümülcine Medrese-i Hayriye Ortaokulu ve Lisesi’nde yapılacak encümen seçimlerine katılmayacaklarını kamuoyuna duyurdu.

Kaplan, yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Gümülcine Medrese-i Hayriye Orta & Lise Okulu Encümen Heyeti ve Okul aile Birliğinin, üyeleri olan velilerle gerçekleştirdiği toplantıda, 29 Temmuz 2020 tarihli ve 147 sayılı kanun gereği, 02 – Ekim – 2020 tarihli ve 4284 sayılı, 05-Ekim-2020 tarihli ve 4369 sayılı Encümenlik Hakları ve Yetkileri ve Medreselerde Encümenlik Seçimleri ile ilgili Bakanlık Kararnameleri görüşülmüştür.

Buna göre: Bahse konu okulumuz Azınlık Eğitiminden tamamen ayrılarak, statüsü belirsiz bir konuma dönüştürülmüştür. Bu statüsüzlük gereği okulumuz devletleştirilmektedir.

Azınlığın Uluslararası, Anayasal, yasal ve en temel dayanağımız olan Lozan antlaşması ile Atina Hükümetinin uluslararası toplum nezdinde verdiği taahhütlerin tümü ayaklar altına alınmaktadır.

Encümenlik Seçimi adı altında dayatılan bu yeni kanuni zorlama ile hiçbir şekilde okulun sahiplerine hak verilmemektedir. Esasen bu bir KAYYUM ATAMASI’ dır ve DEVLETİN ELKOYMA sürecinin yasal kılıfına uydurulmuş bir GASP işlemidir.

Merak ediyoruz. Bu yöntem, cuntavari bir işlem ile olsaydı ne tür bir farkı olabilirdi?

Sn. bakan, sizin demokrasi anlayışınız, teminatınız altında ve güvence içinde olması gereken bir azınlığın bütün haklarına el koyarak yok etmek midir?

Her şeyi devletleştirme anlayışı ile bu azınlığa bu kadar baskıcı bir uygulamayı reva görmeyi demokrasi ile nasıl bağdaştırırsınız?

Asırlar boyu Azınlık Vakfı olan bu kuruma el koyma ile amaçlanan nedir?

Bizler şunu iyi görüyoruz ki, tek amaç, burası üzerinden bizleri dilinin, dininin kaynaklarından uzaklaştırıp kendi benliğinden mahrum, eritilmiş bir azınlık oluşturmaktır?

Bizler böyle bir el koyma işleminin sürecine asla katılmayacağımızı, gasp işlemini meşrulaştırma uygulamasına ortak olmayacağımızı, atama ile belirlenecek kişilerin alacağı karalar ve sunacakları tekliflerin Medrese öğrencilerini, velilerini, Aile Birliğini ve tüm ilgili tarafları bağlamayacağını ve bunlara asla katılmayacağımızı beyan ederiz.

Şunu kamuoyu ile paylaşmak isteriz ki; burada bir seçim yoktur. Seçim kılıfı ile KAYYUM ATAMA ve EL KOYMA vardır ve buna katılmayacağımızı, katılacak olanları da, tarih önünde sorumlu tutacağımızı, vicdanlarına ve bu milletin vicdanına havale ettiğimizi bildirir, her türlü uygulamanın vebalini üstleneceklerini de hatırlatırız.

Haklarımızı, sosyal, siyasal ve hukuki zeminde aramaya devam edeceğimizi kamuoyuna arz ederiz.

Saygılarımızla.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu