Batı Trakyam Haber

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Yunanistan’ı bir kez daha uyardı!…

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Türk Azınlık derneklerini tanımayan Yunanistan’ı bir kez daha uyardı.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 9-11 Mart 2021 tarihlerinde Strazburg’da yaptığı toplantıda Batı Trakya Türk toplumuna ait derneklerle ilgili Bekir Usta grubu davalarını inceledi. Bakanlar Komitesi, “Bekir Usta ve diğerleri” grubu adı altındaki İskeçe Türk Birliği (İTB), Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği ve Meriç İli Azınlık Gençleri Derneği’nin yaptığı başvuruların Yunanistan’da 2017 yılında Medeni Usul Kanunu’nda yapılan değişikliğe rağmen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarından 13 yıl sonra Mahkeme’nin içtihadı ışığında Yunan ulusal mahkemeleri tarafından esas bakımından hala yeniden incelenmemesini eleştirdi.

11.03.2021 tarihli kararda İskeçe Türk Birliği’nin resmi tüzel kişiliğinin iadesi talebi ile yaptığı başvuruyu Trakya İstinaf Mahkemesi’nin reddetmesinin ardından Yargıtay’a yaptığı temyiz başvurusu ile ilgili duruşmanın 16 Ekim 2020’de görüldüğü ancak duruşmanın temyiz başvurusunun yapıldığı tarihten iki yıl sonra gerçekleşmesinin endişe ile not edildiği kaydedildi. Bakanlar Komitesi, Yunan makamlarına söz konusu temyiz başvurusu ile ilgili kararın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin toplanma ve örgütlenme özgürlüğü ile ilgili 11. maddesi ve Mahkeme’nin içtihadı ile tam ve etkili bir şekilde uyumlu olarak derhal alınması için harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Bakanlar Komitesi, Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği ile Meriç İli Azınlık Gençleri Derneği’nin Trakya İstinaf Mahkemesi’nin 20 Mayıs 2020 tarihli davalarının yeniden görülme taleplerine ilişkin ret kararlarına karşı temyiz başvurusunda bulunduğunu, ilgili ret kararlarının gerekçesinin aynı mahkemenin 2018’de verdiği karardaki gerekçe ile neredeyse aynı olduğunu not ederek, Yunan makamlarından iki derneğin temyiz başvurularının süratle sonuçlandırılması için çabalarını iki katına çıkarmasını istedi. Bakanlar Komitesi, Yunan makamlarını iki derneğin davalarının inceleneceği duruşmanın Yargıtay’ın 18 Mart 2022 olarak öngördüğü tarihten daha önce yapılmasının sağlanması için gerekli tüm önlemleri almaya çağırdı.

Yunanistan’da ulusal mahkemelerin benzer başvuruları reddettiğinin rapor edildiğini derin endişeyle not ettiğini belirten Bakanlar Komitesi, Yunan makamlarına ulusal mahkemeler nezdinde Mahkeme’nin içtihadı ile ilgili farkındalık yaratma çabalarını iki katına çıkarma çağrısında bulundu.

Bekir Usta ve diğerleri dava grubunu incelemeye Haziran 2021’deki toplantısında devam etme kararı alan Bakanlar Komitesi, o tarihe kadar bireysel önlemlerin uygulanmasına yönelik somut bir ilerleme kaydedilmezse Sekretarya’dan bir ara karar taslağı hazırlamasını istedi.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, “Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi aldığı son kararla ülkemiz Yunanistan’a ulusal mahkemeler tarafından Bekir Usta grubu davalarında derneklerimizin temyiz başvurularının bir an önce sonuçlandırılması için harekete geçmesi çağrısında bulundu. Bakanlar Komitesi, 2017’deki yasa değişikliğine rağmen derneklerimizin davalarının yeniden görülmesi taleplerinin reddedilmesinden ve AİHM kararlarının 13 yıldır uygulanmamasından duyduğu rahatsızlığı bir kez daha çok açık şekilde dile getirdi. Bakanlar Komitesi’nin de teyit ettiği üzere ülkemiz artık zamana oynamaktan vazgeçmeli, taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden doğan yükümlülükleri doğrultusunda derneklerimizle ilgili AİHM kararlarının tam ve ivedi bir şekilde uygulamalıdır.” dedi.

Kararın tam metnine

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680a1ac23 linkinden ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu