Batı Trakyam Haber

Öğretmenler Derneği’nde Salih Ahmet güven tazeledi…

Rodop-Meriç İlleri Selanik Mezunu Öğretmenler Derneği’nde bugün 12 Şubat 2020 Çarşamba günü olağan genel kurul heyecanı yaşandı. Genel kurulun sonunda yapılan seçimle yeni yönetim ve denetim kurulları belirlendi. Mevcut başkan Salih Ahmet güven tazeledi.

Rodop Meriç İlleri SÖPA Mezunu Öğretmenler Derneği, olağan genel kurulu Gümülcine’de bir hotelde gerçekleşti. Sabah saatlerinde başlayan toplantı akşam saatlerine kadar sürdü.

Genel kurul toplantısında görüşülmek üzere belirlenen gündem maddeleri öncesi bazı davetliler söz alarak konuşma yaptılar.

İlk olarak Rodop İli İlköğretim Müdürü Marinos Konstantinidis söz alarak öğretmenlere seslendi. Ardından kurula davet edilen Rodop İli İlköğretim Öğretmenleri Derneği “Tris İerarhes” Başkanı Stefanos Makriyanis de konuşma yaparak iki derneğin ortak yaptıkları açıklamaya değindi ve düşüncelerini dile getirdi.

Yunanlı misafirlerin ardından kurula davet edilen Encümenler Birliği Başkanı Ercan Ahmet, İdadiye Azınlık Okulu Aile Birliği Başkanı İsmail Dikili ve Yassıköy Azınlık İlkokulu Aile Birliği Asbaşkanı Pınar Köse söz alarak azınlık eğitimi ve sorunları konusunda düşüncelerini öğretmenlerle paylaştılar.

Konuşmalarını tamamlayan davetliler daha sonra genel kuruldan ayrıldılar. Programın devamında kurulu yönetecek divan kurulu belirlendi.

Divan başkanlığına Mehmet Hüseyinoğlu seçilirken, sekreterlik görevlerine ise Mehmet Yusuf Mehmet, Hasan Keleş ve Fehim Muhtar Salih seçildiler.

BAŞKANI SALİH AHMET ÜYELERE YAPILAN VE YAPILACAK FAALİYETLERİ ANLATTI

Divan kurulu seçildikten sonra dernek başkanı Salih Ahmet genel kurula hitap etti. Başkan, konuşmasında şunları dile getirdi:

Değerli meslektaşlar, değerli oylarınızla bizleri göreve getirdiğinizden bu yana,  görevimizi her anlamda layıkıyla yerine getirmeye çalıştık. Varlık mücadelesi veren okullarımızın ayakta kalması için toplumca yapılması gerekenleri ve mücadele yollarını aradık. Bunun yanında üyelerimizin özlük haklarıyla ilgili gerekli mücadeleyi verdik. Görevimiz süresince, asıl ağırlığı okullarımız ve azınlık eğitimi üzerine verdik ve enerjimizin büyük bölümünü bu yönde harcadık. Çünkü bizi bekleyen tehlikeyi sezdik ve eğer hiç bir şey yapılmazsa, gelecek on yıl içinde okul sayımızın bu günkü sayının yarısından aşağıya ineceğini gördük. Biraz sonra ekrana yansıtacağımız azalma, ne yazık ki bunu doğrulamaktadır. Toplam kayıtlardaki düşüş içler acısı. Yapılacak tek şey önce erozyonu durdurmaktı. Biz göçleri durduramazdık. Biz doğurganlığı arttıramazdık. Ancak bizim yapabileceğimiz başka bir şey vardı: Eğer toplum ve öğretmenler elele verirsek, azınlık okulunu terkedip devlet okullarını tercih eden ailelerle ilgili yapacağımız şeyler olduğunu gördük. Bunu denedik. Önce toplumun hemen hemen bütün STK’larını derneğimize davet ederek bilgilendirme ve bilinçlendirme toplantıları düzenledik ve elele verince bazı yanlış algıların değişebileceğini gördük. Okullarımız varlık mücadelesi verirken biz başka türlüsünü yapamazdık arkadaşlar. Tabii ki önce okullarımızı ayakta tutmanın mücadelesini verecektik. Çünkü okul varsa eğitim olacaktı, çünkü okul varsa öğretmen olacaktı, çünkü okul varsa sendikal haklarımızdan da bahsedebilecektik.  

Bazı arkadaşlarımız hala meselelerin toplumdan ayrı, sadece yetkililerle çözüleceğine inanmaktadır. Biz öyle düşünmüyoruz. Tabi ki biz herkesle diyaloğu sürdürmekten yanayız ve resmi düzeyde temaslarımız devam ediyor ve edecek de. Fakat unutmayalım ki biz bir sendikayız ve bizim bazı prensiplerimiz var. Biz önümüze geleni imzalamak için değil, kendi düşüncelerimizi kendi taleplerimizi onlara iletmek ve yaptırmak için varız. Yine bazı arkadaşlarımız devlet nazarında önceki konumumuzla şimdiki konumumuz arasındaki farkı göremiyor. Bu arkadaşlar şunu unutuyorlar; Artık devletin gözünde eski SÖPA’lı yok. Eskiden bize ihtiyaç vardı. Çünkü okullara öğretmen lazımdı. Şimdi okullarımızın bir bir kapandığı, iş yerlerinin bir bir azaldığı bir dönemi yaşıyoruz. Bize neden ihtiyacı olsun ki!  İşte burada dernekçiliğin önemi bir kez daha artmaktadır arkadaşlar. Biz güçlü olmalıyız. Biz önemli olduğumuzu göstermeliyiz ki bizi kaale alsınlar. Aksi takdirde 150 kişilik bir sendikayı kimse dikkate almaz.

Yönetim olarak şunları başardık değerli meslekteşlar; Demokritus Üniversitesi çatısı altında Didaskaliyo diye bir kurum açılacaktı biliyorsunuz. Bu bölümün doğuracağı sakıncaları gördük ve karşısında olduk. Nitekim faaliyete geçmedi. Tek tip tam gün uygulamasının okullarımızda uygulanmamasını sağladık. Cuma meselesine günümüze kadar dokunulmamasını sağladık. Türkçe yasağına karşı verdiğimiz mücadele, Dernek tüzüğünün başlık ve içeriğinin değiştirilmesi için başlattığımız ve devam eden süreç, iki SÖPA derneğinin ortak çalışmaları, diğer STK‘larla çalışmalar, birlikte eğitim kongreleri, iftarlar, boykotlar, okullarımızı korumak için toplumla birlikte verdiğimiz mücadele ve başarılı sonuçlar. Evet biz bütün bu çalışmalarımızla birilerini rahatsız ettiğimizin farkındayız. Anlayamadığımız tek şey, bizim neden rahatsız olduğumuzdur. Ha sendikacılığı iyi bilmediğimizden dolayı bazı hatalar yapmış olabiliriz. Herkes hata yapabilir. Mühim olan hatalardan ders çıkarmaktır.

Sigortasız yıllarla alakalı mücadele verilmediğini düşünen arkadaşlar için şunları söylemek istiyorum. Bu işin mağdurlarından olan bizler yönetime gelir gelmez bu meseleye el attık. Derneğin tarihinde ele alınmamış bir meseleydi bu. İlk defa biz gündeme getirdik. Tabi ki bu zor bir mesele. Hemen çözülmesini beklemek yanlış olur. Biz meseleyi onlarca defa yazılı ve sözlü olarak dile getirdik. Netice alamadığımız doğrudur. Ülkemizde ve diğer memleketlerde sendikaların isteklerle dolu listeleri vardır. Bir yılık, iki yıllık, 5 yıllık, on yıllık, yirmi yıllık istekler. Bizdeki bazı istekler de böyledir.  

Yunanca Müfredatı Öğretmen Derneğiyle yapılan görüşmelere kısaca değinmek istiyorum. Önce neden buna gereksinim duyulduğunu anlatmak istiyorum. Bir defa okullarımızda Yunanca ve Türkçe olmak üzere iki dilde eğitim verildiği ve okullarımızın varlığının devamının her iki dilin de bu okullarda iyi öğretilmesine bağlı olduğunu biliyoruz. Aileler daha iyi Yunanca için çocuklarını devlet okullarına gönderiyor. Bu gerçeği göz önünde bulundurarak, eğitimde kalitenin arttırılması için neler yapılması gerektiği hususunda okullarımızdaki Yunanca öğretmenlerinin de düşünceleri bizim için önem arz ediyordu. Gayr-ı resmi görüşmelerimizde bazı ortak noktalarımız olabileceğini gördük ve resmi görüşme gerçekleştirmenin yerinde olacağına karar verdik. İki dernek Yönetim Kurulu üyeleri bir defa onların bir defa da bizim derneğimizde olmak üzere iki toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantılarda uzlaştığımız ve fikir birliğine vardığımız bazı konular oldu. Görüşlerimizi bir ortak metinle açıkladık. Şunu belirteyim ki bu sadece görüşlerimizi yansıtan bir basın açıklamasıydı ve üzerinde çalışılması gereken konular olduğunu biliyoruz. Kesinlikle nihai bir metin değildir. Daha çok ileride yapılacak istişarelerde kullanacağımız ortak görüşlerdir. Ve herhangi bir bakana da gönderilmiş değildir. Dikkat ettiyseniz bu metinde, sendikal sorunların dışında sosyal boyutu olan diğer konuların istişaresinde uluslararası hukuk çerçevesinde azınlığın ve ilgili tarafların söz sahibi olması gerektiğini vurguladık. Azınlık okullarının faaliyetlerinin durdurulmasında ailelerin ve okul encümenlerinin fikrinin alınması kaydı ve getirilecek bütün yeniliklerin azınlık okullarındaki mevcut iki dillilik esasına göre yapılmasında hemfikir kalınması önemliydi.

Meyve veren ağaç taşlanır derler. Demek ki biz de bir şeyler üretmiştik sevgili meslektaşlar. Son zamanlarda üstümüze çok gelinmesinden bunu anlıyor ve mutluluk duyuyoruz. Biz, niyetimizden hiçbir zaman şüphe duymadık. Doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam ettik. Bundan sonra da yürümeye devam edeceğiz.”

KİNAL MİLLETVEKİLİ İLHAN AHMET’İN MESAJI OKUNDU

Değişim Hareketi KİNAL Partisi Rodop Milletvekili İlhan Ahmet, genel kurula yazılı mesaj gönderdi. Milletvekilinin mesajı dernek üyelerine okundu.

SAYMAN İDRİS HASAN DERNEĞİN GELİR VE GİDERLERİNİ ÜYELERLE PAYLAŞTI 

Programın devamında yönetim kurulu üyelerinden sayman İdris Hasan söz alarak, tüzük gereği üyeleri derneğin gelir giderleri konusunda bilgilendirdi.

RIDVAN HALİL DENETİM RAPORUNU OKUDU

Denetim Kurulu Başkanı Rıdvan Halil, yaptığı konuşmada dernek yönetiminin görev süresince yaptığı harcamalarla ilgili denetim kurulu tarafından hazırlanan raporu detaylı şekilde üyelere aktardı.

Yapılan harcamalar ve elde edile gelirler sonucunda derneğin kasasında toplamda 10.756 euro paranın olduğunu bu miktarın 2.254 eurosunun yardımlaşma kasasına ait olduğu belirtti.

Denetim kurulu raporu paylaşıldıktan sonra 2020 yılı için ön görülen harcamalarla ilgili hazırlanan rapor sayman İdris Hasan tarafından okundu. Raporda belirtilen bazı harcamalar konusunda bazı üyelere söz alıp önerilerini sundular.

Mustafa Şakirülkede yaşanan ekonomik sorunla beraber derneğin üyelerinin azalmasına paralel olarak üyelik parasında 3 euro sembolik olarak indirime gidilmesini önerdi. Ön görülen harcamalarını kabul ettiğini belirtti.

Hakkı Halil Başı, derneğin mali giderleri arasında yer alan dernek yöneticilerinin yol parasının kaldırılmasını teklif etti.

Mehmet Bülbülekonomiyle oynanmasından yana olmadığını belirtti. Hakkı Halil Başı’nın önerisine katılmadığını dile getirdi ve Yunan derneklerinin partilerden destek alıyor olabileceğini, bu derneklerin masraflarını nasıl karşıladıklarını bilmediklerini ve kendi derneklerinin ayrıcalıklı olduğunu ifade etti.

Hamdi Alibaş, dernek yönetiminde olan bazılarının menfaat peşinde olduklarını, maddi gelirlerin kesilmesi halinde dernekle bağlantılarını keseceklerini savundu ve dernekçiliğin gönül işi olduğunu vurguladı.

Divan Başkanı Mehmet Hüseyinoğlu, üyelerin önerilerini dinledikten sonra dernek yöneticilerinin yol parasının kesilmesi önerisini kurulda oylamaya sundu. Oy çokluğuyla reddedildi. 12 üye yol parasının kesilmesi yönünde oy kullandı. Devamında genel bütçe oylamaya sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi.

 ALTI ÖĞRETMENİN YENİDEN ADAYLIĞI EN ÇOK TARTIŞILAN KONU OLDU

Genel kurulda en çok konuşulan ve tartışmaları da beraberinde getiren konu istifa etmiş eski dernek üyesi altı öğretmenin yeniden üye olmak için yönetime verdikleri dilekçeler oldu.

Bu altı öğretmenin üyelik dilekçeleri kurulda uzun süre tartışıldı. Konuyla ilgili birçok üye fikirlerini dile getirdi.

Divan başkanı konuyu kurula aktardıktan sonra ilk sözü dernek başkanı Salih Ahmet aldı ve şunları belirtti;

Salih Ahmet, “Farklı dönemlerde dernekten istifa eden altı arkadaşımız var. Bu arkadaşlar bizlerin dernek tüzüğünü ve yönetim kurulu kararlarını çiğnendiğimizi savundular ve istifa ettiler. Derneğe tekrar üye olmaları konusunda yönetim kuruluna dilekçe sundular. Biz yönetim olarak, konuyu genel kurula taşıma kararı aldık. Daha önceki dönemlerde de böyle olmuştu. Konu genel kuruldan geçmişti ve istifa eden arkadaşlar tekrar geri dönmüştü. Genel kurul tekrar üye olmalarını uygun görülmüştü. Bizim onlarla şahsi problemimiz yok. Ama şu var; daha önce de eski başkanların önerisi vardı ve derneğimiz gel git kapısı değildir. Biz üyelerin dernekten ihraç edilmesine katılmıyoruz. Fakat dernek yolgeçen hanı değildir. İstediğimizi elde edebilirsek dernekte duracağız, edemezsek çekip gideceğiz. Bu böyle olmaz, bundan sonra istifa edecek üyeler için caydırıcılık olmalıdır. Yönetim kurulunun konuyla ilgili önerisi şudur;  Bu arkadaşlarımızın yeniden üyeliğinin kabul edilmesini istiyoruz fakat bir şartla. Üyelikleri bu genel kurul kararlarında ve seçimlerde değil, bundan sonraki genel kurullarda geçerli olmalıdır. Bugün üyelikleri kabul edilip hemen yönetime aday olmaları tüzüğe aykırıdır. Dolayısıyla bu arkadaşların üyelikleri bugün kabul edilecek, tutanaklara geçilecek gelecek dönemlerde söz ve oy kullanma hakkında sahip olacaklar. Genel kurula önerimiz budur” dedi.

Hakkı Halil Başı, istifa eden arkadaşların istifa dilekçeleri genel kurulda okunmasını önerdi. Ayrıca daha önceden istifa eden ve tekrar üye olanlardan geriye dönük aidat paraları alındı mı diye yönetime soru sordu.

Nihat Kara Hasan, daha önce yaşanan kargaşanın tekrar yaşanmaması için yönetim onlara sunulan dilekçeleri nasıl kabul etti. Bir önceki dönemde istifa eden arkadaşlar izinli miydi değil miydi? diye soru sordu.

Mehmet Bülbül, derneğin tüzüğünde konuyla ilgili yer alan madde nettir. Maddenin okunmasından yanayım dedi. Bu istek divan başkanı tarafından kabul gördü ve madde genel kurulda başkan tarafından okundu.

Mehmet Derdiman, başkanın konuyla ilgili söylediklerinin çoğuna katıldığını belirtti. Derneğin tüzüğünde yer alan maddenin çiğnenemeyeceğini, maddeler imzalanmış ve mahkeme kararıyla tescil edilmiştir. Derdiman, “Hiçbir üyenin istifa etmesinden yana değilim. Buna rağmen zaman zaman istifalarla karşılaşıyoruz. Yeniden üye olmak isteyen altı öğretmen arkadaşımız yönetime dilekçe sunmuş. Bu konuda kararı genel kurul verecek. Parasını ödeyen her arkadaşın seçme ve seçilme hakkı vardır. Bu tür vakalarda daha önceki kurullarda kararlar alınmıştı. Keşke istifa edip yeniden üye olma konusunda yol açılmasaydı. İstifa ettiler sonra döndüler aidatlarını ödediler ve aday oldular. Dernekten kolay istifa edilmemelidir” dedi.

Hasan Bekirusta, “Dernek başkanının istifalar konusunda söylediklerinin çoğuna katılıyorum. İstifaların durması gerekiyor. Bir önceki arkadaşların üyelikleri kabul edildi ve kabul edildikleri kurulda üyelikleri geçerli oldu. Şimdi bu altı öğretmen arkadaşımız için de eskisi gibi karar alınmalı ve farklı uygulama yapılmamalıdır.”

Ali Molla Ali, “Derneğin tüzüğü bizzat mevcut yönetim tarafından çiğnenmiştir. Daha önce üyelikleri kabul edilen arkadaşlar ara genel kurulda görüşülen konularda oylamaya katılmışlardı. İkinci olarak, derneğe gidip gelmeler bu kadar kolay olmamalıdır. Daha katı kararlar alınmalı ve üyelikten kolay istifa edilmemelidir.”

İbrahim Sadık, “İki yıl önce istifa etmedik aidatları ödemediğimiz için bize genel kurula katılamazsınız demişlerdi. Eğer genel kurul kararı varsa dilekçeler kabul edilmelidir. Bundan sonra bu ve benzeri konularda tartışmalı katedeceğim yolda ilerleme kaydetmemiz gerekiyor. Birlik ve beraberlikten ayrılmamalıyız.”

Genel kurulda konu hakkında üyelerin söz almaları sona erdikten sonra istifa etmiş ve derneğe yeniden üye olmak isteyen altı öğretmenin dilekçelerine dair, mevcut yönetim kurulunun genel kurula “Üyelikleri kabul edilsin fakat gelecek genel kurullarda geçerli olsun” önerisi divan başkanı tarafından kurula sunuldu. Oy çokluğuyla altı öğretmenin yeniden üyeliği kabul edildi. Ancak bu genel kurulda alınacak kararlar veya yapılan seçimlerde oy kullanma hakkını elde edemediler.

Gündem konuları görüşülüp, eleştiriler ve öneriler dinlendikten sonra yeni dönemde görev yapacak yönetim ve denetim kurulu üyeleri belirlendi.

Yönetime ve denetime aday olanlar, aldıkları oylar ve görev dağılımı şu şekilde oldu:

YÖNETİM KURULU ADAYLARI:

Salih AHMET                               89

İdris HASAN                               87

Hakkı HACI                                77

Mehmet YAKUP                          63

Hüseyin ŞAKİR HÜSEYİN            59

İbrahim MUSTAFA                      58

Mehmet SÜLEYMAN ÇOLAK         56

Mehmet BABA HASAN                 49

Nihat KARA HASAN                     41

Hamdi ALİ BAŞ                           28

DENETİM KURULU ADAYLARI:

Mehmet BÜLBÜL                         68

Ali DERVİŞ                                 66

Rıdvan HALİL                             65

Lütfü DELİ ŞAKİR                       31

Osman ARNAVUT YUSUF             15

Ahmet KARA HÜSEYİN                 8

Y  Ö  N  E  T  İ  M      K  U  R  U  L  U 

1.      Salih AHMET                               Başkan                           
2.      Mehmet SÜLEYMAN ÇOLAK          Asbaşkan    
3.      Hakkı Hacı                                  G.Sekreter    
4.      İbrahim MUSTAFA                       Sayman
5.      İdris HASAN                                Üye    
6.      Hüseyin Şakir                              Üye    
7.      Mehmet YAKUP                            Üye    

D  E  N  E  T  İ  M       K  U  R  U  L  U       
1.      Mehmet BÜLBÜL                            Başkan    
2.      Ali DERVİŞ                                    Sekreter
3.      Ridvan HALİL                                Üye 

Kaynak
milletgazetesi.g
Haberin Devamını Oku

Benzer Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu